การกำจัด

เปิดภาพพระเอกคนนี้ช่วยเป็นบอดี้การ์ดให้ ‘ทิม พิธา’ ที่นิวยอร์ก.>

หลายคนทราบแล้วว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่ปรึกษ า หัว ห น้ า พ ร ร ค ก้ า ว ไ กล เดินทางไปนครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมงานกาลาดินเนอร์ TIME 100 Next ประจำปี 2023 ในโอกาสที่ได้รับเลือก

เป็น 1 ใน 100 ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง ผู้ ท รง อิ ท ธิ พ ล แ ห่ ง อ น า ค ต และได้มีโอกาสไปพบปะพี่น้อง
คนไทยในย่าน Little Thailand Way ในเขตควีนส์

และงานนี้ยังมีนักแสดงหนุ่ม ตุลย์ ภากร ธนศรีวนิชชัย ไปทำหน้าที่ บ อ ดี้ กา ร์ ด ชั่ ว ค ร า ว ใ ห้ กั บ น า ย พิธ า
อีกด้วย โดยล่าสุด ตุลย์ ภากร ได้โพสต์ภาพคู่นายพิธา และได้มีโอกาสนั่งโต๊ะร่วมพูดคุย โดยบอก

เล่าบรรยากาศให้ฟังว่า ….เมื่อวานนี้ ผมได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นั่งพูดคุยกับ ทิม พิธา ผู้มีอิทธิพล

ในการฟื้นฟูศรัทธาและความหวังของคนรุ่น ใ ห ม่ ข อ ง ผ ม แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่ มี ต่ อ ป ร ะเ ท ศ

ขอบคุณที่ให้ผมเป็นตัวแทนของนักศึกษาไ ท ย จ าก ม ห า วิ ท ย า ลั ย โค ลั ม เ บี ย และได้พูดคุยกันสั้นๆ กับคุณ
ช่วงเวลาที่เรามีอันสั้นเนื่องจากตารางงา น ที่ แ น่น คุ ณ ทำ ใ ห้ เ ร าป ระ ทั บ ใ จ อย่างมากด้วยมุมมองที่เฉียบแหลม

ภูมิปัญญา และความเรียบง่ายของคุณ ผมหวังว่าเราจะมีโอกาส ห น้ า อี ก บ ท ส นท น า ข อ ง เ ข า ไ ม่ ใ ช่ แ ค่เ รื่ อ ง
การเมืองเท่านั้น แต่เกี่ยวกับความก้าวหน้า ความหวัง และอ น า คต ข อง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่ได้หารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเพื่ออนาคตที่สดใสและครอบคลุมยิ่ง ขึ้น นิ วย อ ร์ ก ซิ ตี้ ทำ ห น้ า ที่ เ ป็ นฉ า ก
หลังของการแลกเปลี่ยนอันกระจ่างแจ้งนี้ เตือนเราว่าความฝันของเราในการทำให้ประเทศไทยดีขึ้นนั้นไร้ขอบเขต!!

พวกเราผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะสนับสนุน @moveforwardparty.official ต่อไปอย่างแน่นอน แม้จะอยู่ในฝ่ายค้าน
ของรัฐสภาก็ตาม เรามุ่งมั่นเพื่อประเทศไทยที่ทุกเสียงจะถูกรับฟังและตระหนักถึงศักยภาพของพลเมืองทุกคน
ไปกันเลย!!ป.ล. ส่วนบอดี้การ์ดนั้น ไ ม่ ค า ด คิ ด แต่ก็ยินดีที่ได้ทำ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *