การเงิน

ออมสิน ให้ยืม 3 แสนไม่ต้องค้ำ “สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ”

วันนี้ จะแนะนำบริการ สินเชื่อ เงินกู้ กู้ถูกกฏหมาย ตามนโยบายจากภาครัฐ จาก ธนาคารออมสิน สำหรับ “สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 50,000-300,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

ธนาคารออมสิน ออกบริการ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยเปิดให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระทั้งผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้าปลีก ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ และเสริมสภาพคล่องให้การทำงานและธุรกิจ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นบริการ สินเชื่อเงินกู้ ตามโยบายจากภาครัฐ ที่เปิดโอกาศให้กับ ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็น ช่าง ค้าขาย ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ร้านค้าแฟรนไชส์ ร้านค้าปลีกต่างๆ ฯลฯ สามารถขอสินเชื่อเงินกู้ได้ง่ายขึ้น

เพื่อลดปัญหา สินเชื่อเงินกู้ ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง หรือ สินเชื่อนอกระบบ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ระยะเวลาขอสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2565 หากสนใจเช็ครายละเอียดการลงทะเบียนด้านล่างได้เลย

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

กู้ยืมเงิน สูงสุด 300,000 บาท

คุณสมบัติสมัคร

1.มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2.มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน

3.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

4.เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ
หลักประกันการกู้เงิน

-กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

-กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

ดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *