กระเพรา

ลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสินช่วย ยืมผ่านแอป My Mo

กรณีจากรัฐบาลแจ้งเกษตรกรชาวนาเช็กสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรปี 65 เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือ ประกันรายได้ข้าว65/66 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2555/2566 ได้รับการอนุมัติเดินหน้าเป็น ปีที่ 4 แล้ว
หลังจากนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทยอยจ่ายเงินส่วนต่างราคา ประกันรายได้ข้าว เข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาอย่างต่อเนื่อง

โดยกําหนดจ่ายเงินส่วนต่าง ราคาข้าวให้กับเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2566 รวมทั้งสิ้น 33 งวด เริ่มตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จนถึง 26 พฤษภาคม 2566 เป้าหมายดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 150,127.75 ล้านบาท

อัปเดต ประกันรายได้ข้าว65/66 เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 ที่นี่มีคำตอบ
เงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรปี 65 ประกอบด้วย

1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 ซึ่งจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.68 ล้าน ครัวเรือน ใช้เงินงบประมาณ 86,740.31 ล้านบาท

2. มาตรการคู่ขนาน 3 โครงการย่อย ใช้งบประมาณรวมกัน 8,022.69 ล้านบาท
– โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขายข้าวในช่วงระยะเวลาที่ ข้าวประดังกันออกสู่ตลาดจํานวนมาก เพื่อป้องกันข้าวเปลือกราคาตก โดยจะมีเงินช่วยเหลือ เกษตรกรไร่ละ 1,500 บาท ต่อรายต่อข้าว 1 ตัน
– โครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% ให้กับสหกรณ์ที่ชะลอการขายข้าวหรือเก็บสต็อกข้าวไว้ เพื่อไม่ให้ข้าวที่ออกมามากจนล้นตลาด จนทําให้ข้าวราคาตก
– โครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% ให้กับโรงสีที่เก็บสต๊อกข้าวไว้เช่นเดียวกัน

3. โครงการไร่ละ 1,000 บาท หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เป็นการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่เกินครอบครัวละ 20 ไร่ เป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 55,364.75 ล้านบาท

อัปเดต ประกันรายได้ข้าว65/66 เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 ที่นี่มีคำตอบ
โครงการประกันรายได้ข้าวปี 2565/2566 ประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด
ประกอบด้วย
• ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
• ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกัน 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
• ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
• ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกัน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
• ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ช่องทางเช็คเงินประกันรายได้ข้าว มีดังนี้
• แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง แบบ แอนรอยด์ และ ไอโอเอส
• กรณีสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official
BAAC Family
• ผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com สามารถทราบผลได้ทันทีหลังจากกรอกเลขบัตร
ประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

กรณี ไม่ได้รับเงินเยียวยา ประกันรายได้หรือเงินช่วยเหลือ
ให้เกษตรกรติดต่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. สาขาใกล้บ้านโดยด่วน และตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่สํานักงานเกษตรอําเภอใกล้บ้าน ว่าให้ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ เพื่อเร่งแก้ไขต่อไป

ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี65
👉 http://www.farmer.doae.go.th/
เริ่มเปิดลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสินช่วย รายละ 1 เเสน เปิดยืมผ่านเเอป MyMo

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ “สินเชื่ออิ่มใจ” ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ปลอด

ชำระเงินงวด 6 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย 3.99%

ต่อปี เเละยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งเเต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

–เเนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

–เเนบรูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการเเละการเป็นเจ้าของ

ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็ปไซด์ ธนาคารออมสินได้หลังจากลงทะเบียนเเล้วภายใน 5 วันทำการ

คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่เเอป MyMo

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติวงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นเเละ

ดอกเบี้ย 6 งวดเเรก รับคำขอสินเชื่อถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คาดจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรการประมาณ 40,000 ราย วงเงินสินเชื่อเฉลี่ยรายละ 50,000 บาท

หาบเร่ เเผงลอย ปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านเเบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ เเผงลอย รถเข็น เป็นต้น สามารถเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนของรัฐบาลที่มีอยู่ ได้เเก่ มาตรการสิน

เชื่อสู้ภัย COVID-19 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อ

วงเงิน 10,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นเเละดอกเบี้ย 6 เดือนเเรก รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือโครงการอื่น ๆ

ที่ธนาคารออมสินดำเนินการเอง เช่น สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อ Street Food เป็นต้น

ขอบคุณ:ฐานเศรษฐกิจ

วิธีติดตั้งแอพ MyMo by GSB
ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งแอพ MyMo ของธนาคารออมสินก่อน

ดาวน์โหลด ระบบ iOS
ดาวน์โหลด ระบบ Android
ขั้นตอนที่ 2 เปิดการอนุญาติ

แอพ MyMo จะขออนุญาติใช้ตำแหน่งของเรา / และแจ้งเตือน

ขออนุญาติใช้ตำแหน่งที่ตั้งของเรา “กดอนุญาติ“
ขออนุญาติแจ้งเตือนในการใช้แอพ “กดอนุญาติ“

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *