ข่าว

ณัฐวุฒิ เคลื่อนไหวถึงสส. เพื่อไทย ดันแก้กฎหมาย 2 ฉบับช่วยคนเสื้อแดง

28 สิงหาคม 2566 นาย ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
“นาย ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” ระบุว่า “ส่งความปรารถนาดี ถึงพี่น้องส.ส.พรรคเพื่อไทย ผมประกาศไว้บนเวที

ปราศรัยหลายครั้ง ว่าเราจะรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมาย ทวงความยุติธรรมให้ผู้เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเ สื้  อ แ ด ง โดยให้ญาติสามารถยื่นฟ้องผู้สั่งการ ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้โดยตรง หลังเลือกตั้ง ที่ป ร ะ  ชุ มส.ส.ได้รับทราบเนื้อหา และการดำเนินการ
จากการชี้แจงของฝ่ายกฎหมาย บัดนี้ถึงเวลานำเรื่องนี้เข้าสภา ผมประสานงานกับเพื่อนและน้องๆส.ส.ส่วนหนึ่ง

พรุ่งนี้จะรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอแก้ไขก ฎ  ห ม า ย 2 ฉบับ ซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องกัน
1.พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2.พรป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เราเคยร่วมภารกิจ ข อ เ สี ย ง  ป ร ะ ช า ช น ทั้ ง ป ร ะ เ ท ศให้พรรคเพื่อไทย แต่วันนี้ผมขอเสียงส.ส.พรรคเพื่อไทยให้ประชาชน

ขอทั้งหมด 141 รายชื่อ เพื่อเป็นพลังอย่างสำคัญ แสดงความมุ่งมั่นว่าจะผลักดันจนสำเร็จให้ได้
ขอเชิญชวนอย่างมุ่งหวัง ต่อพี่น้องส.ส.พรรคก้าวไกล ให้ยกมือและร่วมสนับสนุนร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ

นี้ในทุกขั้นตอน จนประกาศบังคับใช้ ขอบคุณล่วงหน้าครับ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ พนักงานเสิร์ฟ ก่อนหน้านี้
เรื่องเล่าเช้านี้ ผู้สื่อข่าวพบว่าบรรยากาศภายในร้า น วั น นี้  เ นื่  อ ง แ น่ น ไ ป ด้วยลูกค้าที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ
ทั้งบางนา สุขุมวิท จรัลสนิทวงศ์ และจั ง ห วั ด ใ  ก ล้ เ คี ยง โดยลูกค้าที่เดินทางมาส่วนใหญ่เป็นฝ่ายคนเสื้อแดง

ที่ชื่นชมในตัวนายณั ฐวุฒิ ผู้สื่อข่าวพบว่าบรรยากาศภายใ นร้านวันนี้เนื่องแน่นไปด้วยลูกค้าที่เดินทางมาจาก ส ถ า  นที่ต่างๆ
ทั้งบางนา สุขุมวิท จรัลสนิทวงศ์ และจังหวัดใกล้เคียง โดยลูกค้าที่เดินทางมาส่วนใหญ่เ ป็ น ฝ่ า  ย ค น เ สื้อแดงที่ชื่นชม
ในตัวนายณั ฐวุฒิ หลังประกาศจุดยืนชัดเจนด้วยการลาออกจากผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย ที่ข้ามขั้วไปจับมือ

กับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งผิดหลักการและอุ ด ม ก า ร ข อ ง คนเสื้อแดง โดยพบว่า มีประชาชน
ที่ชื่นชอบนายณั ฐวุฒิ ยอยเดินทางมารับประทานอาหารอยู่ ต ล อ ด เ ว ลาจนทำให้โต๊ะไม่ว่าง ต้องยืนรอต่อแถวเป็น
จำนวนมาก ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามก็ ไ  ด้ รั บ คำ ต อ บ ส่วนใหญ่ว่า ตั้งใจเดินทางมาที่ร้านอาหารใต้ของนายณัฐวุ ฒิ
เพื่อมาอุดหนุนและให้กำลังใจกับนา ยณั ฐวุฒิ หลังประกาศจุดยืนชัดเจนไม่เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยที่ข้ามขั้วไป
ร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามในการจัดตั้งรัฐบาล ในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวจึงได้พูดคุยกับนายณัฐวุ ฒิ หลังผันตัว
เป็นทั้งเจ้าของร้าน รับแขก เสิร์ฟอาหาร ตลอดเวลา โดยนายณั ฐวุฒิ เปิดเผยว่า หลังจากที่นายกทักษิณกลับมา

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีต ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *