ข่าวทั่วไปข่าวเด่นวันนี้

ศาล รธน.อนุญาต พิธา ขยายเวลาแจงปมหุ้นสื่อ ออกไป 30 วัน

เลื่อนออกไปอีก 30 วัน!
ศาลรธน.อนุญาต ‘พิธา’ ขอขยายเวลาแจงปมหุ้นสื่อไอทีวี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารเผยแพร่การประชุมพิจารณาคำร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของ นาย พิธา

ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่ กรณี นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้อง เป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์

หรือสื่อสารมวลชนใดๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

มีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง
และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษ ฎ ร ข อ ง ผู้ ถู ก ร้ อ งว่างลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ

อ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (2) โดยระหว่างการพิจารณา ผู้ถูกร้องยื่นคำร้อง
ลงวันที่ 21 สิงหาคม ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ครั้งที่ 2 ออกไปอีก 30 วันนับถัดจากวันครบ

กำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรกแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตตามขอ และก่อนหน้านี้ ทำธุรกิจประสบ
ความสำเร็จไปหลายอย่างแล้ว สำหรับ “พีช พชร จิราธิวัฒน์” ล่าสุดเปิ ด ตั ว ธุ ร กิ จ ใ ห ม่ ร่ วมเป็นหุ้นส่วนร้านอาหาร

Khao-So-i ข้าวโซอิ หรือก็คือร้านข้าวซอย โดยยกข้าวซอยของขึ้นชื่อทางภาคเหนือมาไว้ใจกลางกรุงเทพฯ
เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยวันแรกมีคนดังมาร่วมแสดงความยินดีหลายราย หนึ่งในนั้นคือ ทิม พิธา

ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ซึ่งทิม พิ ธ า ได้โพสต์รีวิวไว้ในติ๊กต๊อกส่วนตัว ระบุว่า “เมื่อวานได้ไปทานข้าวซอย
ที่ร้าน Khao-So-i ข้าวโซอิ ที่มาเปิดสาขาใหม่ที่กรุงเทพฯ เมนูสร้างสรรค์และอร่อยมาก ๆ ครับ อาหารไทย

ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว ใส่ความสร้างสรรค์ไปเพิ่ม จะไปได้ไกลกว่านี้อีกมากครับ” โดยในคลิปดังกล่าว มีช่วงที่พีช พชร
ได้เดินมาพูดคุยกับ ทิม พิ ธ า ซึ่งเจ้าตัวมีอาการสำรวมและนอบน้อม ทำชาวเน็ตต่างพากันเอ็นดู เข้าไปเมนต์แซวกัน

กระจายเลยทีเดียว นอกจากนี้ 23ส.ค.66 ศาลรัฐธรรมนูญ เผยหนังสือประชุมปรึกษาหารือคดีที่น่าสนใจ โดยมีเรื่องพิจารณาที่
19/2566 คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 กรณีนายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง)

ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่า การกระทำของนายพิ ธ า ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล
(ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

(ฉบับที่ .. พ.ศ. เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและ
ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า ศาลได้อนุญาต
ให้ผู้ถูกร้องทั้งสองขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ครั้งที่ 2 ไว้ จึงให้เลื่อนการพิจารณาในนัดต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *