กระเพรา

บทสวดมหาจักรพรรดิ สวดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปี 67

วิธีสวด คาถามหาจักรพรรดิ พระคาถาบทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เชื่อกันว่ามีพลังครอบจักรวาล ช่วยได้ทุกเรื่องก็จริง แต่คุณต้องทำความดี ปฏิบัติตัวดีด้วยถึงจะยิ่งส่งผลให้สำเร็จยิ่งขึ้น วันนี้ทีมปาฏิหาริย์ ขอนำ บทสวดมหาจักรพรรดิ สวดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปี 67 มาฝากทุกคนค่ะ

คาถามหาจักรพรรดิ ต้องสวด เวลาไหนให้เห็นผลมากที่สุด

บทสวดมหาจักรพรรดิสามารถสวดได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเช้า เที่ยง เย็น หรือค่ำ โดยในช่วงค่ำ เวลาที่คนนิยมกันมากที่สุดคือ ช่วงค่ำ เนื่องจากเป็นเวลาที่ทั้ง 3 แดนโลกธาตุคือ สวรรค์ มนุษย์ภูมิ นรก และภพภูมิต่าง ๆ เปิดเชื่อมถึงกัน ซึ่งเมื่อมีผู้สวดพร้อมกันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีกำลังมากขึ้น แต่ถ้าหากใครไม่สะดวก ก็สามารถเลือกสวดเวลาที่ตัวเองสะดวกได้

สำหรับ จำนวนในการสวด คาถามหาจักรพรรดิ หากเป็นช่วงเช้า เที่ยง และเย็น มักสวดเป็นบทสั้น เริ่มจากตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดบทสวดมหาจักรพรรดิจนครบ 9 จบ หรือ 108 จบ ตามเลขมงคลเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล แต่ถ้าหากเป็นช่วงค่ำ จะสวดบทยาวและสวดตามกำลังวันดังนี้ คือ

วันอาทิตย์ 6
วันจันทร์ 15
วันอังคาร 8
วันพุธ 17
วันพฤหัส 19
วันศุกร์ 21
วันเสาร์ 10 จบ

บทสวดมหาจักรพรรดิ สวดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปี 67

คาถามหาจักรพรรดิ

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันรัง สีวลี จะมหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
คาถาบูชาพระ

พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
บทสวดไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปี พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปี ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปี สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปี พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปี ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปี สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
บทสวดแผ่กุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

พุทธัง อธิษฐามิ
ธัมมัง อธิษฐามิ
สังฆัง อธิษฐามิ
ให้อธิษฐานจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับดวงจิตวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจะระบุสถานที่ด้วยก็ได้

สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมณีสิกขาปทัง สมาทิยามิ
อทินนาทานา เวระมณีสิกขาปทัง สมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณีสิกขาปทัง สมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณีสิกขาปทัง สมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวระมณีสิกขาปทัง สมาทิยามิ
บทขอขมาพระรัตนตรัย

โยโทโส โมหะจิตเตนะ พุทธัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ ธัมมัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ สังฆัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
บทสวดบูชาหลวงปู่ดู่

นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ
นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ
นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ

กำลังโหลด
บทสวดมหาจักรพรรดิ สวดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปี 67
แชร์

14 ธันวาคม 2566
บทสวดมหาจักรพรรดิ สวดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปี 67

วิธีสวด คาถามหาจักรพรรดิ หลายคนสงสัยว่า บทสวดมหาจักรพรรดิ สวดยังไงให้เสริมสิริมงคล ต้อนรับปี 67 ต้องลองดูสักครั้งค่ะ
วิธีสวด คาถามหาจักรพรรดิ พระคาถาบทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เชื่อกันว่ามีพลังครอบจักรวาล ช่วยได้ทุกเรื่องก็จริง แต่คุณต้องทำความดี ปฏิบัติตัวดีด้วยถึงจะยิ่งส่งผลให้สำเร็จยิ่งขึ้น วันนี้ทีมปาฏิหาริย์ ขอนำ บทสวดมหาจักรพรรดิ สวดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปี 67 มาฝากทุกคนค่ะ

บทสวดมหาจักรพรรดิ สวดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปี 67
บทสวดมหาจักรพรรดิ สวดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปี 67

คาถามหาจักรพรรดิ ต้องสวด เวลาไหนให้เห็นผลมากที่สุด

บทสวดมหาจักรพรรดิสามารถสวดได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเช้า เที่ยง เย็น หรือค่ำ โดยในช่วงค่ำ เวลาที่คนนิยมกันมากที่สุดคือ ช่วงค่ำ เนื่องจากเป็นเวลาที่ทั้ง 3 แดนโลกธาตุคือ สวรรค์ มนุษย์ภูมิ นรก และภพภูมิต่าง ๆ เปิดเชื่อมถึงกัน ซึ่งเมื่อมีผู้สวดพร้อมกันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีกำลังมากขึ้น แต่ถ้าหากใครไม่สะดวก ก็สามารถเลือกสวดเวลาที่ตัวเองสะดวกได้

สำหรับ จำนวนในการสวด คาถามหาจักรพรรดิ หากเป็นช่วงเช้า เที่ยง และเย็น มักสวดเป็นบทสั้น เริ่มจากตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดบทสวดมหาจักรพรรดิจนครบ 9 จบ หรือ 108 จบ ตามเลขมงคลเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล แต่ถ้าหากเป็นช่วงค่ำ จะสวดบทยาวและสวดตามกำลังวันดังนี้ คือ

วันอาทิตย์ 6
วันจันทร์ 15
วันอังคาร 8
วันพุธ 17
วันพฤหัส 19
วันศุกร์ 21
วันเสาร์ 10 จบ
บทสวดมหาจักรพรรดิ สวดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปี 67
บทสวดมหาจักรพรรดิ สวดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปี 67

affaliate-2

บทสวดมหาจักรพรรดิ สวดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปี 67

คาถามหาจักรพรรดิ

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันรัง สีวลี จะมหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
คาถาบูชาพระ

พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
บทสวดไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปี พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปี ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปี สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปี พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปี ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปี สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
บทสวดแผ่กุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

พุทธัง อธิษฐามิ
ธัมมัง อธิษฐามิ
สังฆัง อธิษฐามิ
ให้อธิษฐานจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับดวงจิตวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจะระบุสถานที่ด้วยก็ได้

สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมณีสิกขาปทัง สมาทิยามิ
อทินนาทานา เวระมณีสิกขาปทัง สมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณีสิกขาปทัง สมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณีสิกขาปทัง สมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวระมณีสิกขาปทัง สมาทิยามิ
บทขอขมาพระรัตนตรัย

โยโทโส โมหะจิตเตนะ พุทธัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ ธัมมัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ สังฆัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
บทสวดบูชาหลวงปู่ดู่

นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ
นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ
นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ
บทสวดมหาจักรพรรดิ สวดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปี 67
บทสวดมหาจักรพรรดิ สวดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปี 67

อย่างไรก็ตาม แอดมินทีม ปาฏิหาริย์ ต้องขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุข ความเจริญ มีความสุขมากๆ นะคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *