ข่าวเด่นวันนี้

เปิดคะแนนเสียงทั้งหมดที่โหวตให้ เพื่อไทย หลังจับมือ ภูมิใจไทย ตั้งรัฐบาล

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 7 ส.ค.2566 ที่พรรคเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวยชยชัย รองหัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค และนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรค แถลงจัดตั้งรัฐบาลร่วม 2 พรรคระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทย

นายอนุทิน แถลงว่า ตนและผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยได้มาเพื่อไทยอีกครั้ง เป็นครั้งที่ 2 ขอบคุณผู้บริหารพรรคเพื่อไทยให้เกียรติประสานงานและเชิญพวกเรามาหารือร่วมจัดตั้งรัฐบาล โดยมีเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล ภูมิใจไทยได้ตอบรับคำเชิญร่วมรัฐบาล สืบเนื่องจากครั้งแรก ภูมิใจไทยยืนยันกับเพื่อไทยว่าไม่ขัดเข้องร่วมจัดตั้งรัฐบาล บนหลักการ 3 ข้อคือ 1. ไม่แตะต้องม.112 ทั้งการแก้ไขหรือการแตะต้องอื่นๆ 2.ไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย 3.หากรัฐบาลเพื่อไทย ต้องไม่มีพรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมรัฐบาล

ได้รับทราบจากเพื่อไทยว่าทั้ง 3 ข้อ ทางเพื่อไทยเห็นพ้องในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น นับจากวันนี้เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีอุปสรรคน้อยที่สุด ภท.ให้คำยืนยัน ให้ถือว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนำตั้งรัฐบาล โดยมี 212 เสียง คือ 141 ของเพื่อไทย บวกกับ 71 เสียงของภูมิใจไทย จากนั้นเชิญพรรคอื่นมาร่วมจะได้สร้างความมั่นใจว่าขั้วนี้จัดตั้งรัฐบาลได้

ขณะนี้เราได้รับการแจ้งจากเพื่อไทยว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ พรรคร่วมรัฐบาลในแผนมีสส.เกินกึ่งหนึ่งแล้วแน่นอน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตย

 

 

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว เราจะร่วมกันหาเสียงสนับสนุนจากสส.และสว. เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ ให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ส่วนการเสนอชื่อนายกฯ ภูมิใจไทปฏิบัติตามข้อเสนอของเพื่อไทย เสนอผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกฯในวันและเวลาที่ประธานรัฐสภากำหนด ภท.ยืนยันกับเพื่อไทยแล้ว

การที่ภูมิใจไทยเสนอให้พรรคเพื่อไทยว่า ภท.ไม่มีนโยบายร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะไม่เกิดความมั่นคงทางการเมือง ไม่เกิดประโยชน์ให้ประเทศเดินหน้า ซึ่ง 188 ไม่เคยมีอยู่ในสมการจัดตั้งรัฐบาล

ด้านนพ.ชลน่าน กล่าวว่า ตนในฐานะหัวหน้าพรรค กราบขอบพระคุณหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่รับคำเชิญของเรามาร่วมแถลงจัดตั้งรัฐบาล อาจผิดธรรมเนียมบ้างแต่ด้วยสถานการณ์จำเป็นเร่งด่วน ภท.ให้เกียรติอย่างสูง มาพบปะและมาแจ้งกับพวกเรา ในนามของเพื่อไทยต้องขอบคุณที่ตอบรับคำเชิญร่วมจัดตั้งรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและวิกฤตรฐธรรมนูญ ที่เป็นเดดล็อกทำให้เราตั้งรัฐบาลยุ่งยาก

เงื่อนไขของภท. 3 ข้อ เรารับได้และได้ดำเนินการไปแล้ว และขอบคุณอย่างยิ่งคำว่า 212 เสียงของเพื่อไยและภท.เป็นเสียงตั้งต้นในการจัดตั้งรัฐบาล ประเด็นข้อสงสัยที่หลายคนห่วงใยก็จะถูกตัดออกไป ไม่มี 188

จากนั้นนพ.ชลน่าน ได้อ่านคำแถลงของเพื่อไทยและภูมิใจไทย ว่า พรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยการสนับสนุนจากพรรคต่างๆ และสส.จากหลายพรรค ขณะนี้เกินกึ่งหนึ่งแล้ว แต่เรายังต้องการเสียงจากสส.และสว. เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ แก้ปัญหาประทศและประชาชนโดยเร็ว

แม้รัฐบาลจะมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแต่เราต้องการเสียงสนับสุนจากทุกฝ่ายเพราะปัญหาประเทศมีความเดือดร้อนรุนแรง การประวิงเวลาออกไปจะยิ่งเสียหาย หากตั้งรัฐบาลได้เร็วจะยิ่งแก้ปัญหาให้ประขาชนได้อย่างรวดเร็ว

 

 

เราทำการเมืองสร้างสรรค์ สถานการณ์พิเศษ ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง วิกฤตรธน. เราจึงต้องการเสียงสนับสนุนจากทุกพรรคเพื่อสนับสนุนนายกฯจากเพื่อไทย และจะเปิดโกาสให้ฝ่ายค้านตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ เพื่อไทยร่วมกับภูมิใจไทย เห็นว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้ กำหนดแนวทางจัดตั้งรัฐบาลดังนี้

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า วันนี้เป็นสารตั้งต้น 212 ที่มีความเข้มแข็ง หลังจากนี้จะเข้าไปเชิญพรรคร่วมหลัก ในสัปดาห์นี้จะพบปะทั้งหมด ส่วนเงื่อนไขก็เป็นประเด็นที่แถลงไปแล้ว

1.ยึดวาระของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้ง ยึดประชาธิปไตยนำความปรองดองสู่ประเทศ

2.เร่งแก้ไขรธน. โดยประชุมครม.วาระแรกมีมติทำประชามติขอจัดทำรธน.ฉบับใหม่โดยกระบวนการ สสร.

3.ดำเนินการการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ฝ่ายค้านและรัฐบาลทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ สิ่งใดมีปัญหาต้องถูกตรวจสอบ

4.จัดตั้งรัฐบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้

5.การตั้งรัฐบาล เปิดกวางให้สส.และสว.มีส่วนสำคัญเลือกนายกฯเพื่อฝ่าทางตัของประเทศและวิกฤตรธน.ที่มีปัญหา

หลังจากนี้จะเดินหน้าทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วน สส. สว. เพื่อแสวงหาความร่วมมือ จึงร้องขอความสนับสนุนจากทุกพรรคทุกฝ่ายทุกคนร่วมกอบกู้วิกฤตในครั้งนี้

เมื่อถามว่าจะจับมือพรรค 2 ลุงหรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ในแถลงชัดเจนว่าเราไม่มี 2 ลุงแต่เราไม่ปฏิเสธว่าหากมีสส. สว.เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมาเลือกนายกฯ ถือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคน เราบอกชัดอยู่แล้วในแถลงการณ์

นายภูมิธรรม กล่าวว่า วอนทุกพรรค ทุกกลุ่ม ทุกคนเลือกนายกฯโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาล ในสัปดาห์นี้จะเห็นว่ามีพรรคไหนมาร่วมรัฐบาลกับเราบ้าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *